NATUROTERAPIA
               NATUROPATA.      HIRUDOTERAPIA  -  PIJAWKI   MEDYCZNE .
MEDYCYNA   INFORMACYJNA  .         TESTY   METODA  DR. VOLLA                        INFORMODIAGNOSTYKA .       INFORMOTERAPIA.   IZOPATIA  .                                        REPLIKACJA  INFORMACJI.     METODA  VEGATEST.                                                              TERAPIA   DR.  GERSONA.   AUTYZM   TERAPIA  CEASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TERAPIA   DR.GERSONA  - OCZYSZCZANIE  ORGANIZMU .                                                   HIRUDOTERAPIA - pijawki                                                                                                                                                                                                                                                                          
 STYMULACJA  ELEKTRYCZNA     NARZĄDZÓW I  UKŁADÓW.  10- program                     TESTY  KOMPUTEROWE.  -  VOLLA  i  VEGA .  70-200                                                             INFORMOTERAPIA.  INFORMODIAGNOSTYKA.  70- 200                                                       AKUPUNKTURA.  ELEKTROAKUPUNKTURA.  70 150                                                      TERAPIE  NA  SWEEPER.   10 - program                                                                                        BIOREZONANS.       AUTYZM   I  CHOROBY   NEUROLOGICZNE  .                                       REPLIKACJA  INFORMACJI  -  granulki.                                                                                        BIOSYNCHRON - MATERAC - regeneracja .10-100                                                                      REGENERACJA  KREGOSLUPA. 100-250                                                                                      OCZYSZCZANIE   ORGANIZMU   -  TERAPIE   50- 150                                                               MASAŻ  BAŃKĄ   I   BAŃKI  AKUPUNKTUROWE. 30-50                                                         SREBRO  I  ZŁOTO  KOLOIDALNE . 30-50                                                                                     WODĘ  -  o lewoskrętnych  molekułach.  10-50                                                                              KREMY  I  MAŚCIE  - programowane.    20-30                                                                                                                                                                                                                                                       MEDYCYNA   INFORMACYJNA  -  informoterapia  / preparaty  informacyjne /. Odkrycie   z 2005  . Świetne  działanie  preparatów  / posiadam  ok. 40 tys.  na różne  schorzenia/.  Aparatura  badawcza  EVA  według  metody  DR. VOLLA ,jest  to  szybkie  niezawodne  i  skuteczna  metoda  badania  w  świecie.  Podczas  testu  otrzymujemy  pełny  obraz  zdrowia  organizmu  , wszystkich  układów  i  narządów .  Badanie  obecności  wszystkich  patogenów  - pasożytów  w  organizmie , mapę  toksyn, obecność  metali  ciężkich , obecność  lub  brak .                                                                                                     TERAPIA  informacyjna -  INFORMOTERAPIA  ,to  praktyczne  zastosowanie  wpływów  informacyjnych  do  regeneracji  schorzeń.                                                           INFORMOTERAPIA  -  leczenie  informacją.   Jest  to  dział  medyczny  , który  analizuje  wpływ  informacji  na  fizjologiczne,  biochemiczne  biofizyczne , patologiczne   procesy  w  organizmie  człowieka  i  zwierząt , proces  trawienia, kodowania , przechowywania  i  dekodowania,  wykorzystanie  informacji  w  celach  leczniczych . Informoterapia  opracowuje  metody  leczniczo- profilaktycznego  zastosowania  informacji / SKRYPNIUK  1989 , 1994 /.           Podstawową  różnicą  pomiędzy  informoterapią  i  farmakoterapią  jest  to  , że podczas  terapii ,  informoterapia  wykorzystuje  się  energię  zgromadzoną  w  postaci  ATP,  fosfokreatywy  i innych  substancji  wysokoenergetycznych  znajdujacych  się  w  organizmie  człowieka. Wykorzystuje  się  różne  substancje  chemiczne  , które  posiada  organizm  i  które  mogą  być  syntetyzowane  przez   jego  organizm, czyli  podczas  wytwarzania  w  organizmie  wewnętrznych  środków  leczniczych.   Do  przekazu  informacji  w  organizmie  wykorzystuje się  zarówno  substancje  jak  i  energię  wewnętrznych  procesów  fizycznych. Pozwala  to  wykorzystać  w  procesie  informoterapii  minimalne  ilości  substancji  lub  energii..Dlatego  też  możliwość  wystąpienia  skutków  ubocznych  podczas  leczenia  informoterapeutycznego  zmniejsza  się  około  stokrotnie  gdyż  dawka  zastosowanej  substancji  lub  energii  w  leczeniu   informoterapeutycznym  jest  sto  razy  mniejsza  od  dawki  substancji  farmakoterapii  lub  fizjoterapii. Podczas  leczenia  informoterapeutycznego  dawki  środka  leczniczego  mierzy  się  w jednostkach  informacji  / bitach /.                                                                                                                                  Choroba  zaczyna  się  od  miejscowego  zaburzenia  przemiany  materii, energii  lub  informacji , co  może  doprowadzić  do  miejscowego   uszkodzenia  /śmierci  komórek  w  danym  ognisku  /lub / oraz  rozprzestrzenienia  się zaburzeń  przemiany  materii,    energii  i  informacji  na  struktury  organizmu .                                                                                     Informoteropeta -  to  osoba  wykorzystująca  w  swej  praktyce  informacyjne  metody  terapii ,  dysponująca  podstawami  teoretycznymi  z  zakresu  medycyny  informacyjnej , świadomie  i  celowo  wykorzystuje  informacjne  czynniki   leczenia.  Należy  odróżnić  informoterapie  od  ekstrasensu  i  bioenergoterapeuty , którzy  nie  są  świadomi  jak i czym  diagnozują  oraz  leczą.                                                                                                        INFORMODIAGNOSTYKA  -  począwszy  od  wczesnych  etapów  komórki  sygnalizują / donoszą /sąsiednim  komórkom  układu  nerwowego , endokrynnego , immunologicznego  i  pozostałym  o  swoim  uszkodzeniu.          Analiza  tych  sygnałów  przekazywanych  przez  kanały  informacyjne  organizmu  charakteryzujących  miejsce  , stopień  oraz  fazę  uszkodzenia  bada  INFORMODIAGNOSTYKA .                                          NIEMOŻLIWE  jest  wyleczenie  jednego  narządu ,  doprowadzając  go  do  normy  ,gdyż  znormalizować  można  tylko  cały  układ  i dlatego  szczególnie  niebezpieczne  jest  skuteczne  doprowadzenie  do  normy  poszczególnych  procesów.                                                           
                                                                                                                                              INFORMODIAGNOSTYKA    BIOREZONANS - aby  stłumić  aktywność  określonych  czynników  chorobotwórczych , nie trzeba  podawać  antybiotyków , preparatów   przeciw  pasożytniczych  lub  antygrzybicznych  , czyli stosować  niebezpiecznych   dla  organizmu  metod  terapii  farmakologicznej .    Znając  częstotliwość  aktywności   metabolicznej  określonych  czynników  chorobotwórczych  można  oddziaływać  na  nie  przy  pomocy  wahań  częstotliwości ,które  będą  zaburzać  ich  własne  rytmy,  a tym  samym  tłumić  ich  normalną  aktywność.  Zadaniem  takiej  terapii  jest  spowodowanie  dezaktywacji  przy  pomocy  przekształcenia  specyficznych  czestotliwości  odpowiadającym  grzybom , wirusom , bakteriom , pierwotniakom  i  helmintom , które  przenikneły  do  organizmu  i  zapewnienie  wydalenia  powstałych  na  skutek  śmierci  toksyn  z  organizmu  bez  szkody  dla  tego  drugiego , dzieki  oddziaływaniu  dynamicznymi  częstotliwościami  na  wiązania  chemiczne  w  makromolekulach  czynnika  chorobotwórczego.                                                                                                                                                                                           
                 ELEKTRONICZNY   ZABÓJCA   PATOGENÓW                                                                                                                                                                                                                                                4000  PROGRAMÓW   TERAPEUTYCZNYCH                                                                       SWEEPER   -  jest  nowoczesnym   połączeniem  rezonansu - elektromechanicznego / dwie  elektrody / - elektromagnetycznego  / pętla  indukcyjna / dzięki  czemu  uzyskujemy  dwa  rodzaje  terapii  opartych  na  częstotliwościach  stosowanych  razem  lub  osobno .    Urządzenie   pozwala  nam  skutecznie    USUWAĆ   obciążenia   z  organizmu   oraz  wzmacniać   i  pobudzać   do  działania  poszczególne  narządy, wraz   z  całymi   zasobami  energetycznymi  normalizuje  czynności  gruczołów  oraz  funkcjonowanie   hormonów . Ułatwia   i  przyspiesza  procesy  oczyszczania  krwi  , wspomaga  usuwanie  toksyn  z  organizmu  , stymuluje  wytwarzanie  leukocytów  , które  stanowią system  obronny  organizmu  .  łagodzi  wzburzone  emocje  oraz  schorzenia  płuc  , wątroby , nerek  i  oczu..                                                                                        WSKAZANIA  DO  ZASTOSOWANIA    -     choroby  układu  nerwowego  - choroby  układu  endokrynnego  - choroby   krążenia         - choroby   narządów  oddechowych   - choroby   jamy  ustnej  - choroby  żołądka  i  dwunastnicy  - choroby  wątroby  i  dróg  żółciowych  - choroby  trzustki  - choroby  jelit  - choroby  układu  kostno-mięśniowego      - choroby   urologiczne - choroby  skóry  i podskórne- choroby  ginekologiczne  i  choroby  oczu  - choroby  psychiczne  - choroby  uszu  i   wyrostka  sutkowego                                                  PRZECIW  WSKAZANIA  -    rozrusznik  serca ,nowotwory , ciąża , zaburzenia  krzepliwości  krwi ,ostre  zaburzenia  krążenia  wieńcowego   mózgowego , uszkodzenia  skóry  miejscach styku elektrodami  , upojenie alkoholowe.                                                             PODWÓJNE  działanie.
  SWEEPER - pozwala korzystać z trybu działania pola indukcyjnego oraz prądu.
DWA, niezależne  generatory  umożliwiają uruchomienie np. Programu Fal Schumanna oraz programu na pasożyty albo dwóch programów na pasożyty. Zwiększa to skuteczność.


                                                                                                                                                                                   URZĄDZENIE   SWEEPER    JEST  DOSTĘPNE   DO  WYPRÓBOWANIA ,                 MOŻLIWOŚĆ  ZAKUPIENIA / gwarancja, instrukcja  obsługi  i  książka  - jakie  używać  programy  przy  jakich  schorzeniach  / dostępne  w  języku  polskim  i  angielskim   /.                                                                                                                                                       Urządzenie  pracuje  w  języku  angielskim , polskim  niemieckim ,rosyjskim, włoskim  i  ukraińskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BIOREZONANS  -   to terapia  przy  użyciu  sygnałów  zewnętrznych , z  którymi  poszczególne  mikroorgany  lub  ich  układy  wpadają w  rezonans . Pozwala  skutecznie  usunąć  różne  rodzaje   drgań  patogennych ,we  wszystkich  stadiach  procesu ,  bez  szkody  dla  organizmu  i  człowieka . Głównym  żródłem  sygnałów  elektrycznych  i  elektro- magnetycznych  w  ciele  człowieka  są  -  aktywność  mięśniowa  / rytmiczne  skurcze  mięśnia  sercowego / , aktywność    bioelektryczna   / przekaz  impulsów   elektrycznych  z  narządów  i  układów  / przemiana  materii  w  organizmie /.U wielu  mikroorganizmów  -  pierwotniaków , szeregu  pasożytów  jelitowych, grzybów , bakterii , wirusów , brak  układu  nerwowego  i  mięśniowego, przez  co  żródłem  pól  elektrycznych  i  elektryczno magnetycznych  jest  aktywność   metaboliczna.   Każda  forma  życia  posiada  własne  spektrum  częstotliwości  , czyli  każdy  mikroorganizm  i  makroorganizm  ma  własny  specyficzny  zakres  drgań  charakteryzujących  specyfikę  procesów  przemiany / metabolizm /, przebiegających  w  nim  , a także  charakter  związków  chemicznych  w  makromolekulach  czynników  chorobotwórczych . Z punktu  widzenia  biofizyki  metabolizm , to  leczenie  i  rozpad  , powstanie  nowych  i  rozpad  poprzednich  związków , czyli  to  co  odróżnia  materię  ożywioną od  nieożywionej .           W procesie  tym uczestniczą   naładowane  cząsteczki  - jony , spolaryzowane  molekuły , biopole  wody . Ruch  dowolnej  naładowanej  cząsteczki  stwarza  wokół  niej  pole  magnetyczne  ,  skupisko  naładowanych  cząsteczek  stwarza   potencjał  elektryczny  o  określonym  znaku . Przesłanki  te  pozwalają podejść  do  uzdrowienia  człowieka  z  punktu  widzenia  fizycznego, nie  zaś  chemicznego /leki / w tradycyjnym  rozumieniu.       U  podstaw  terapii  częstotliwości  leży  zasada  nieregularnego  oddziaływania  drganiami  elektromagnetycznymi  o  określonej   częstotliwości , kształcie  i  amplitudzie  na  różne postacie  czynników  chorobotwórczych .                                                                            Terapia  częstotliwości   jest  skuteczna  i  bezpieczna   metoda  usuwania  oraz  profilaktyki  wielu  chorób , których  przyczyną  są  infekcje .  Pozwala  ona  istotnie  obniżyć  potrzebę  lub  całkowicie  usunąć  konieczność  terapii   farmakologicznej . Czas  terapii  zależy  od  stanu  samej  flory , wieku  pacjenta ,jego  stylu  życia, skuteczności  funkcjonowania  różnych  układów  jego  organizmu , charakteru  , żywienia  i  ekologii  otoczenia .  Stosowanie  metody  terapii  częstotliwościowej  może  odbywać  się  na  tle  klinicznych  metod  terapii.    NAJSKUTECZNIEJSZA  REGENERACJA.                                                                                                                                                                                                                                                     BIOREZONANS  -  nowa medycyna XXI  wieku
                                                                                                                                                                     BRT  Assistant  to  wspaniałe  połączenie  biorezonansu  aktywnego  zarówno  elektromechanicznego  / prąd  o  konkretnej  częstotliwości/ jak  elektromagnetycznego  /pętla indukcyjna/ odpowiadające  wszystkim  właściwością  urządzenia SWEEPER oraz  biorezonansu pasywnego  z  możliwością  wykorzystania wszystkich trybów pracy na  każdym merydianie.                                                                                                                                            Przeznaczenie urządzenia   - usuwanie  obciażeń, dezyntoksykacja   organizm,  programy  terapeutyczne  / przeciwbólowe, regenerujące, dla  konkretnych  schorzeń/-stymulacja  obronnych sił  organizmu- stabilizacja  układu  nerwowego/ zaburzenia  snu, bezsenność/,    -terapie uzależnień        - regulacja  narządów   - kompleksowe  działanie  na  organizm.                                                                                                                                            Najważniejsze  cechy  urządzenie  ASSISTANT  BRT  -  w  module  biorezonansu  aktywnego  posiada  400   podstawowych  programów  w  zakresie  częstotliwości    3 mln  na  elektrody  oraz  100 tys.  na  pętle  indukcyjna.  Moduł  ten  współpracuje  również  z  oprogramowaniem  komputerowym  Life  commander, który  dodatkowo  udostępnia  ponad  3,5  tys. programów  z  częstotliwościami . Pasywne  BRT   ma  dostęp  do  każdego  rodzaju  terapii, a  w  tym  do  pionowego , okrężnego  czy  diagonalnego  trybu  oraz  możliwość  skomponowania  własnego  zestawu  terapii  meridianow.  Urządzenie  posiada  dwa  pojemniki  rezonansowe  z  możliwością  wprowadzenia  i  wyprowadzenia  informacji  z  wykonywanej  terapii, zarówno  w  wersji  prostej  jak  i  inwersji.                                                                                       
       METODA   VOLLA -     Odbywa  się   przez   zdejmowanie  pomiaru  z  punktów  akupunkturowych  / od  kilku  do  kilkudziesięciu  /  znajdujących  się  na  palcach  śródręcza  , stóp, i śródstopia .                                                                                                                    METODA    VEGATEST -  to  elektropunktowa   diagnostyka   technika  Wegetatywnego  Rezonansowego  Testu  .   Odbywa  się  przy  wykorzystaniu   2 -3    punktów   akupunkturowych   znajdujących  się   na  palach  .                                                                                                                                                                                                                                  REPLIKACJA   INFORMACJI     -  Przyrząd  do  replikacji  informacji  zawiera  ponad   40 tys. programów, które  można  użyć  do  testu  organizmu  i  do  wspaniałej   regeneracji   organizmu  bez  skutków   ubocznych . Jest to  skuteczna  i  wspaniała  metoda.                                                                                                                                                                  REPLIKACJA  INFORMACJI  -  zapis  informacji  na  metal/złoto/, wazelinę , kremy, woda,  granulki.    Pojęcie  energetycznego i informacyjnego  przenoszenia  właściwości  różnych  preparatów  oznacza  proces  ich  kopiowania/ponownego zapisywania/ na  rożne  nośniki  inercyjne  za  pomocą   specjalnych  urządzeń  technicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LASER  medyczny - używanie  lasera  w  medycynie ma  szerokie  zastosowanie, można  go  stosować   również  przy  zapisie   informacji, /np. dłoń , twarz/.                                         Terapie  uzupełniające - elektroakupunktura ,  Hirudoterapia - pijawki, regeneracja    komórkowa    biosynchron ,  replikacja informacji,   srebro  i  złoto  koloidalne.                                                                                                                                                              IZOPATIA  -  metoda  z  zastosowaniem  własnych  substancji  chorobowych ,   czyli  autonozodów  . Przy  pomocy  wydzieliny  oskrzelowej  /flegmy/ -  robimy  preparat  na  zapalenie  gardła , oskrzeli , płuc , uszy , i inne.     Mocz , pot , śluz , wydzieliny  skórne ,  krew , krew  z  wrzodu  żylakowego itd.                                                                                                                                                                                                                                         HIRUDOTERAPIA   -  pijawki  medyczne  jednorazowego  użytku. Pijawka  daje  do organizmu  150  hirudo związków /  w czasie  ssania  krwi/.                                                                                                                                                                                                                                                                              TERAPIA  bańkami      stawiam .                                              Masaż  bańkami  próżniowym i  chińskimi .                                                                                     CZAKRY  -usuwanie  bioenergetycznego  porażenia, oczyszczanie.                                             MERYDIANY - programy  -  regeneracja ,                                                                                         LASER  MEDYCZNY -  usuwanie zmarszczek i  blizn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SREBRO   I   ZŁOTO   KOLOIDALNE   dostępne  na zamówienie , cena  i  ilość do uzgodnienia ,  zapraszam .                                                                                                                    Woda  programowana -  molekuła  laktozy  lewoskrętna  -  dostępna  w  każdej  ilości,  świetny   produkt.                                                                                                                                     KREMY   na twarz -  zanikają  zmarszczki / z  dodatkiem  36   programów  informacyjnych ,   świetna skuteczność.                                                                                         MAŚĆ   na   kręgosłup ,  stawy  i skórę  / dodaję  36  programów  informacyjnych  / świetna  skuteczność  -   spróbuj.                                                                                                          POSIADAM   40 TYS.  PROGRAMÓW ,  mogę  zastosować  terapię  na  każdy  narząd ,  układ , żyłę , tętnicę , nerw , ścięgno, hormony  ,bakterię , grzyba , wirus , pasożyt , itd.  a  regeneracja  jest  znakomita  i  szybka  ,  nie  posiada  skutków  ubocznych.                             ELEKTROAKUPUNKTURA   -  terapia  autopunkterem  elektrycznym .                                    AKUPUNKTURA  -  igiełkami  .                         AKUPRESURA .    ZIOŁOLECZNICTWO  , URYNOTERAPIA  . ŚWIATŁOTERAPIA .  TERAPIA   / lampą / wygrzewanie -  zatok .       TERAPIA  odwykowa  / palenie , i inne  nawyki/.                                                                                                                                                            Możliwe   terapie  na  materacu  -  BIOSYNCHRON  - regeneracja  komórkowa  .                                                                                                                                                                                                                Zadzwoń  i  spróbuj  ,  a  przekonasz  się , że  świetne  terapie .                                                                               ZAPRASZAM.                                                                                                                   TERAPIE  METODĄ  DR. GERSONA    Leczenie  raka  i innych  chorób  przewlekłych.          Ci  którzy  dopiero zapoznają  się  z Terapią  Gersona  , wątpią  czasami  czy  metoda   opracowana  ponad  60 lat  temu  i  pozostawiona  w  praktycznie  w  niezmienionej   formie    do  dzisiaj, może  skutecznie  działać .  Medycyna zrobiła  przecież  ogromne   postępy  od  śmierci   dr. Gersona  w  1959  roku . Ten  krytycyzm  jest  jednak  pod  każdym  względem  błędny.                 AUTYZM   pokonaj     i  choroby   NEUROLOGICZNE   TERAPIE  CEASE.                              Odtruwanie  ze  szczepionek  za  pomocą  izopatii.                                                                           Zaburzenia  w mózgu ,jelitowe  i dieta .    Witamina  C  i inne  suplementy.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    Zdzwoń   i  spróbuj .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ŻYJ    ZDROWO      I      DŁUGO                     

                                         Longevity   in  health                                                                                                                                  SERDECZNIE       ZAPRASZAM                                      
                       DYPLOMOWANY   NATUROPATA    CZELADNIK   -  JERZY  SKÓRKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KRAKÓW - NOWA  HUTA  os. Centrum  d --606-358667     

                                                                                         
Website Builder